Стрељаштво - календар такмичења2018. година
  • 3. Меморијал Иштван Пољанац, Београд, април 2018. године
  • Ваздушни програм, Београд, септембар 2018. године
  • Програм МК и ПСП, Нови Сад, новембар 2018. године
  • Практично стрељаштво IPSC, Србија, јануар-децембар 2018. године
  • Практично стрељаштво "SHOOTING RALLY", Србија, јануар-децембар 2018. године