Контактв.д шефа Делегације Републике Србије при CISM
пуковник
др Негован Иванковић
тел. +381 11 360 37 77
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Канцеларија Делегације Републике Србије при CISM
тел. +381 11 360 37 77
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Чланови ужег састава Делегације Републике Србије при CISM

Делегати:

потпуковник
др Драган Тодоров
тел. +381 11 360 37 77
тел. +381 11 360 30 82
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

мајор
Горан Живановић
тел. +381 11 206 33 78
тел. +381 11 360 30 82
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

капетан
Горан Чегар
тел. +381 11 360 37 77
тел. +381 11 360 30 82
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Координатори:

потпуковник
Стевица Прчић
тел. +381 11 32 03 429
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

потпуковник
спец. мед. Дениел Пешић
тел. +381 11 360 37 77
тел. +381 11 360 30 82
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

потпуковник
Благота Вуковић
тел. +381 11 32 03 276
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Технички секретар:

мајор
Владимир Петошевић
тел. + 381 11 360 37 77
тел. + 381 11 360 30 82
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs