Војни пентатлон :: Стручно-технички тим  • кп Жељко Петровић, КзО, руководилац тима,
  • пт Марко Пеца, УпЛо (Ј-4) ГШ ВС, тренер.
И-мејл: vojni-pentatlon.cism@mod.gov.rs