Падобранство :: Стручно-технички тим  • мајор Марио Брадић, 63. пдб, руководилац тима и тренер
И-мејл: padobranstvo.cism@mod.gov.rs