Футсал:: Стручно-технички тим  • војни службеник Звездан Шљивар, вођа тима
  • војни службеник Саша Озимић, члан
И-мејл: futsal.cism@mod.gov.rs