Atletika - sportisti 
Najbolji rezultati takmičara
 
Takmičar Jedinica Disciplina Najbolji rezultat Najbolji  rezultat u
Brazilu 2011.god.
Najbolji rezultat u
Koreji 2015.god.
Napomena
Milosavljević Nenad J-7 GŠ VS maraton 2:39:00 2:18:17 2:15:07  
Maksimović Blažo RV i PVO maraton 2:38:23 2:18:17 2:15:07  
Borbelj Đuro KoV maraton - 2:18:17 2:15:07  
Jovanović Nevena Kobre maraton 2:57:51 2:35:22 2:31:25 Nastulila u Brazilu na 10 000m zauzela 17.mesto
Ćulafić Nataša Garda maraton 2:55:23 2:35:22 2:31:25