11.01.2018

Unapređenje konjičkog sporta u MO i VSŠef Delegacije Republike Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove (CISM), brigadni general Siniša Radović, sa saradnicima, održao je 10. januara 2018. godine u prostorijama Ergele „Karađorđevo”, radni sastanak sa predstavnicima Ergele „Karađorđevo”, VU „Morović” i Direkcije za usluge standarda Uprave za opštu logistiku Sektora za materijalne resurse, u vezi planiranih aktivnosti za unapređenje konjičkog sporta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i eventualnog organizovanja Prvog CISM regionalnog prvenstva u konjičkom sportu u Republici Srbiji tokom 2018. godine. Takođe, sagledani su kapaciteti Ergele „Karađorđevo“ i predstavnici Delegacije Republike Srbije pri CISM upoznati su sa uslovima rada u ovoj ustanovi. 

Na radnom sastanku su konkretizovane mere za unapređenje konjičkog sporta u MO i VS i usaglašeni sadržaji predstojećih priprema kadra i konkretizovane obaveze rukovodioca navedenih OJ MO u organizaciji i realizaciji neposrednih priprema za eventualno učešće na navedenom takmičenju i istaknuta je potreba za pronalaženjem odgovarajućih rešenja u pružanju pomoći u pripremama i takmičenjima po sportskim disciplinama u okviru konjičkog sporta do realizacije Prvog CISM regionalnog prvenstva u konjičkom sportu.