KontaktŠef Delegacije Republike Srbije pri CISM
brigadni general
Siniša Radović
telefon: +381 11 30 06 311
e-mail: kabinetmo@mod.gov.rs

Kancelarija Delegacije Republike Srbije pri CISM
telefon: +381 11 32 03 006
faks: + 381 11 30 06 062
e-mail: serbia.cism@mod.gov.rs

Članovi užeg sastava Delegacije Republike Srbije pri CISM
pukovnik
Boško Zorić
telefon: + 381 11 30 00 143

potpukovnik
Zoran Jakšić
telefon: +381 11 36 03 109
e-mail: zoran.jaksic@mod.gov.rs

potpukovnik
Aleksandar Miloradović
telefon: + 381 11 32 03 151
e-mail: aleksandar.miloradovic@mod.gov.rs

potpukovnik
Damnjan Marković
telefon: + 381 11 32 03 352
e-mail: damnjan.markovic@mod.gov.rs

zastavnik I klase
Nenad Pantoš
telefon: + 381 11 32 03 002
e-mail: nenad.pantos@mod.gov.rs

vojni službenik
Snežana Stančetić
telefon: + 381 21 48 35 532