06.04.2020

Саопштење о одлагању активности
На основу одлуке о проглашењу ванредног стања и наређења врховног команданта Војске Србије Александра Вучића, Министарство одбране и Војска Србије, у сарадњи са другим министарствима и институцијама Републике Србије, максимално се ангажују у реализацији задатака на спречавању ширења вирусне инфекције COVID-19.  
 
Припадници МО и ВС су ангажовани непрекидно и несебично на реализацији свих задатака, и  реализују их успешно и квалитетно. Наши припадници су пример и ослонац становништву, сарађују са државним институцијама и органима власти и дају свој пуни допринос у борби са вирусом COVID-19.
 
У складу са актуелним глобалним ванредним стањем проузрокованим пандемијом вируса COVID-19, Међународни савет за војне спортове (CISM) донео је одлуку да се одложе све раније планиране активности CISM до краја августа 2020. године, а одлука о реализацији планираних активности од септембра до краја 2020. године биће донета накнадно за сваку активност посебно, при чему ће се поштовати прописане медицинске мере и одлуке органа власти земље домаћина. Такође,  због процењеног негативног утицаја предметног ванредног стања у свету на општи развој војног спорта у наредном периоду, CISM је успоставио Фонд солидарности за помоћ чланицама CISM које су погођене финансијском кризом као последица пандемије COVID-19, а ради учешћа на значајнијим активностима.
 
Уважавајући поменуте чињенице, а на предлог шефа Делегације Републике Србије при CISM министар одбране Александар Вулин донео је одлуку о одлагању организације и учешћа спортиста МО и ВС, на свим раније планираним домаћим и међународним догађајима из програма CISM и другим спортским активностима, до краја августа 2020. године. Одлука о учешћу на активностима од септембра до краја 2020. године, биће донета накнадно.
 
Министар одбране Александар Вулин, наредио је да Делегација Републике Србије при CISM прати ситуацију, предузима мере из своје надлежности и наставља са активностима и припремама ради реализације истих у складу са могућностима, како би се након решавања проблема око пандемије COVID-19, наставила планска реализација активности МО и ВС на пољу спорта и превазишле евентуалне негативне последице.