КонтактШеф Делегације Републике Србије при CISM
бригадни генерал
Синиша Радовић
телефон: +381 11 30 06 311
е-mail: kabinetmo@mod.gov.rs

Канцеларија Делегације Републике Србије при CISM
телефон: +381 11 32 03 006
факс: + 381 11 30 06 062
е-mail: serbia.cism@mod.gov.rs

Чланови ужег састава Делегације Републике Србије при CISM
пуковник
Бошко Зорић
телефон: + 381 11 30 00 143

потпуковник
Зоран Јакшић
телефон: +381 11 36 03 109
е-mail: zoran.jaksic@mod.gov.rs

потпуковник
Александар Милорадовић
телефон: + 381 11 32 03 151
е-mail: aleksandar.miloradovic@mod.gov.rs

потпуковник
Дамњан Марковић
телефон: + 381 11 32 03 352
е-mail: damnjan.markovic@mod.gov.rs

заставник I класе
Ненад Пантош
телефон: + 381 11 32 03 002
е-mail: nenad.pantos@mod.gov.rs

војни службеник
Снежана Станчетић
телефон: + 381 21 48 35 532