Контактв.д шефа Делегације Републике Србије при CISM
потпуковник
др Негован Иванковић
тел. +381 11 360 37 77
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Канцеларија Делегације Републике Србије при CISM
тел. +381 11 360 37 77
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Чланови ужег састава Делегације Републике Србије при CISM

Делегати:

пуковник
Слађан Вељковић
тел. + 381 61 150 75 24
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

потпуковник
др Драган Тодоров
тел. +381 64 192 70 12
е-пошта. sport@va.mod.gov.rs

Координатори:

потпуковник
Стевица Прчић
тел. +381 11 32 03 429
е-пошта. stevica.prcic@mod.gov.rs

мајор
Благота Вуковић
тел. +381 11 32 03 276
е-пошта. blagota.vukovic@mod.gov.rs

војни службеник
проф. др Соња Марјановић
тел. + 381 64 874 30 05
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs

Технички секретар:

мајор 
Владимир Петошевић
тел. + 381 63 721 76 94
е-пошта. serbia.cism@mod.gov.rs