14.08.2018

50. CISM svetsko vojno prvenstvo u maratonu, od 9. do 13. novembra 2018. godine, u Bejrutu u Republici Liban