10.01.2019

Тренинг камп "Ајшевица 2019" (атлетика)Место: Р. Словенија (Ајшевица)
Време реализације: фебруар - март 2019, године
Циљ: Развој међуармијске спортске сарадње са Р. Словенијом и базичне припреме за учешће на 7. Светским војним играма