ЈедрењеСтручно-технички тим
  • капетан фрегате Слободан Шошкић, вођа тима
  • поручник корвете Александар Јовановић, члан
  • потпоручник Никола Попов, члан
И-мејл: jedrenje.cism@mod.gov.rs